Sme tu pre vás v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30 hod. Objednávky prijaté cez E-SHOP vybavujeme 24/7!

Súbory COOKIES

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade použitia Portálu, zašle Prevádzkovateľ počítaču Kupujúceho súbory – tzv. cookie, ktoré umožňujú uchovať informácie o preferenciách Kupujúceho, a ďalej automaticky zhromažďuje určité informácie a uchová ich v súboroch Prevádzkovateľa.

Tieto informácie obsahujú adresy internetového protokolu (lP), typ vyhľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce / predvolené stránky, operačný systém, údaje o dátume / čase a clickstreamové dáta. Takto získané informácie, ktoré neidentifikujú individuálne Kupujúceho, je Prevádzkovateľ oprávnený použiť pre správu Portálu a na zhromaždenie demografických údajov o užívateľskej základne.

Prevádzkovateľ je oprávnený priradiť takto zhromaždené údaje k osobne identifikovateľným údajom. lP adresy sú spojené s osobne identifikovateľnými údajmi pre rozdelenie typov zákazníkov na štatistické účely. V prípade tzv. cookie môže Používateľ vo svojom vyhľadávači nastaviť odmietnutie cookies s tým, že prístup na niektoré alebo všetky prvky Portálu môže v takomto prípade byť obmedzený alebo zastavený.